Így támogathatod a babád, kisgyereked beszédfejlődését!

• Szerző: Papás Mamás Magazin

Egészen egyszerű módokon segítheted a babád, kisgyereked beszédfejlődését, mutatjuk a tippeket!

Egészen egyszerű módokon segítheted a babád, kisgyereked beszédfejlődését, mutatjuk a tippeket!

1. Olvass a babának korának megfelelő lapozókat, "könyveket" egészen a kezdetektől

Számos kutatás bebizonyította már, hogy ha a szülők az olvasást szokássá teszik, és kisgyermeküknek már egészen a kezdetektől felolvasnak, azok a babák könnyebben tanulnak meg beszélni. Ők ugyanis a lehető legtermészetesebb közegből, testközelből tapasztalhatják meg a verbális kommunikáció szabályait és mikéntjét, illetve a szavak megértése és a mondatszerkesztése jóval tudatosabban alakul náluk. A kisgyerekek még ebben a korban hihetetlen felfogóképességgel bírnak, és rendkívül gyorsan tanulnak meg újabb és újabb szavakat.

2. Az éneklés segíti a nyelvi fejlődést

Rengeteg gyerekvers, dalocska, illetve ezek ismételgetése segít abban, hogy a gyerekek komplett kifejezéseket, mondatokat sajátítsanak el. A mondókák, gyerekversek, dalocskák mind az anyanyelv elsajátításához és tökéletesítéséhez járulnak hozzá.

Vannak babák, akik nem "bőbeszédűek", mégis a mondókák és dalocskákat szívesen mondogatják, pontosabban előbb mondókáznak, mint beszélnek - elkápráztatva ezáltal a környezetüket. A babák, kisgyerekek elképesztő módon tudnak megtanulni az újabb és újabb gyerekdalokat, bátran tanítsunk meg nekik minél többet.

3. Sok kérdezés segíti a beszédfejlődést

A kérdések használata elősegíti a kisgyerekek szókincsét bővíteni. Különösen az eldöntendő kérdések igen hasznosak, például: "Banánt szeretnél most vagy almát?".

Ha a babának, kisgyereknek teszünk fel kérdést, akkor várjuk is meg türelmesen a válaszukat. Ha nem így teszünk, akkor könnyen letörhetjük a baba, kisgyerek motivációját, és kedvét szeghetjük a további "beszélgetéstől".

4. Ne beszéljünk a gyerek helyett

Amikor azt tapasztaljuk, hogy a baba, kisgyerek szeretne kérni tőlünk valamit, akkor ne előzzük meg őt azzal, hogy már hozzuk is azt a tárgyat, amire gondolt. Türelmesen várjuk meg, amit mondani akar, még akkor is, ha már nekirugaszkodása legelső pillanatától tudjuk, hogy mire gondolhatott, vagy mit akar velünk közölni.

Egyszerűen legyünk türelmesek, és hagyjunk időt annak, hogy a kisgyerek elmondhassa, végigmondhassa azt, amit szeretne. Semmiképpen ne javítsuk ki folyton a beszédhibáit, vágjunk közbe a mondandójába, vagy nevessük ki folyton, mert a baba, kisgyerek kedve könnyen elmehet a megnyilatkozástól.

5. Sok beszédnek sok az alja

Ahogy az sem jó, ha a babához egyáltalán nem szólunk, az ellenkező véglet sem szerencsés: amikor a babát egyfolytában az üres beszédünkkel fárasztjuk. Felesleges a babát a túlzottan folyamatos beszéddel terhelni, mert a babát a túl sok inger elfáraszthatja, nyűgössé teheti.


Tévedés azt hinni, hogy a mondókázást, éneklést kiválthatjuk telefonról hallgatott gyerekdalokkal, gépi zenékkel. A babának szüksége van arra, hogy lássa az anya arcmimikáját, szájformálását, hallja a hangszínét, hanglejtését - ellesve ezáltal a hangképzés technikáját.

6. Helyesen, artikulálva beszéljünk

Nem előnyös, ha a babának rosszul mondjuk ki a szavakat, selypítünk, pöszítünk. A babák utánzással tanulnak, és ha rosszul ejtjük ki a szavakat, rosszul mondjuk a tárgyak jelentéseit, akkor rosszul is rögzítik azokat.

Ez nem jelenti azt, hogy a babákkal is úgy kell beszélgetni, mint a felnőttekkel, ellenkezőleg, hozzájuk egyszerűbb mondatokat használva kell szólni.
Miközben a babáknak újabb és újabb szavakat, kifejezéseket tanítgatunk, törekedjünk rá, hogy mindig használjunk újabb szavakat is.

7. Indirekt nyelvi fejlesztés

Ha a babád, kisgyereked már ügyesen kimond egy-egy szót, akkor ahhoz az adott szóhoz fűzz hozzá további szavakat. Ha azt mondja a baba, hogy "alma", akkor te máris tedd hozzá, hogy: "Az alma nagyon finom".

8. Igazítsuk a szókincset a baba, kisgyerek korához

Amikor a babához beszélünk, akkor forduljunk arccal felé, az ő irányába, és a mondatainkat igazítsuk a mindenkori életkorához. Az egyszerű, letisztult és konkrét kifejezések, kérdésfeltevésre a rövid és érthető válaszok a legjobbak ahhoz, hogy a gyerek nyelvi fejlődése szépen alakuljon.

9. A tanulás környezete is számít

Ha van kedved, akkor egy kreatív sarkot is kialakíthatsz otthon, amely a ringatás, mondókázás, éneklés, később pedig más izgalmas kreatív tevékenységek helyszínévé válhat.

10. Értékeljük az apró fejlődést is

Ne felejtsük el, hogy a kicsik törekvéseit állandó biztatással, bátorítással, dicsérgetéssel, sok-sok pozitív visszacsatolással lehet előmozdítani.

Forrás: Külföld
Fotó: Freepik