Mi a különbség a boldog és az elkényeztetett gyerek között? Egy pedagógus válasza

• Szerző: Papás Mamás Magazin

Általános iskolai tanár mondja el a véleményét, hogy szerinte mi a különbség a boldog és az elkényeztetett gyerek között.

Általános iskolai tanárként, mint amilyen én is vagyok, azt gondolom, hogy teljes tévedés összemosni a boldog gyerek és az elkényeztetett gyerek fogalmát. A kettőnek ugyanis semmi köze nincs egymáshoz.

Az alábbiakban szívesen adok magyarázatot szerény álláspontomhoz, hogy szerintem mit jelent pontosan az, amikor egy gyerek el van kényeztetve, és mit az, hogy boldog. Bevezetésként a híres amerikai gyermekpszichiáter Karl A. Menninger gondolatait szeretném idézni:

Amit a gyerekekkel tesztek, azt fogják majd ők a társadalommal tenni.

Különbség a boldog és az elkényeztetett gyerek között

A gyermekkor nagyon fontos fázis az ember életében. Ez az az életszakasz, amikor a kisgyerek értékeket, tehetséget, képességeket, különböző preferenciákat szív magába, és sajátít el.

A kisgyerek egy képlékeny és könnyen formálható lény, akit tisztelnünk kell, és a világ minden szeretetével tanítanunk kell.

Igények

A boldog és az elkényeztetett gyerek közötti különbséget úgy tudjuk a leginkább tetten érni, ha megnézzük, hogy milyen igényeket támaszt az egyik, és milyeneket a másik.

Az elkényeztetett gyereknek mindig egy tucat igénye van, amit ha nem teljesítenek, akkor kisebb nagyobb hiszti rohamokban tör ki, mert ahhoz van hozzászokva, hogy mindig mindent megkap.

Egy boldog gyerek ezzel szemben korán megtanulja értékelni a dolgokat. Fiatal kora ellenére megtanulja, hogy meddig mehet el, és nem frusztrálódik, ha valamilyen tárgyat nem birtokolhat.

Az értékrend fejlődése

Az elkényeztetett gyerek értékrendje bekorlátozódik, amely "ha fizetni tudsz, akkor maradhatsz" filozófiával cseng egybe, mert ez az, ahogyan őt nevelték, és ez az, ahogy ő eddig a környezetére tekintett, és ezt figyelte meg ő is a környezetében.

Ezzel szemben a boldog gyerek olyan támogató környezetben nevelkedik, ahol megértik őt, és olyan értékrendet tanul, ahol a szeretet, békesség, szabadság és szolidaritás megértésére tanítják. A boldog gyerek számára a tulajdonlás nem jelent olyan sokat, és nem attól érzi jól magát, hogy bizonyos tárgyakkal rendelkezik - mindössze szeretetre és megértésre vágyik.

Karakter

Az elkényeztetett gyereknél olyan személyiség alakul ki, ami már meglehetősen korán szorongásra és zsarnokoskodásra lesz hajlamos. Gyorsan megtanulja, hogy ha valamit el akar érni, akkor csak vehemensen ki kell tartania a követelése mellett.
Az elkényeztetett gyerekek a jutalmat a dühhel kapcsolják össze szorosan.

A boldog gyerek jóval érzékenyebb személyiség lesz, aki hamar hozzászokik ahhoz, hogy kérjen dolgokat, amit szeretne megkapni. Olyan sajátos eszközöket alakít ki magának, amivel a frusztrációját le tudja küzdeni, stratégiákat, hogy a saját eszközeivel tudjon céljaihoz eljutni, és kevésbé lesz függő bármitől is.

A megértés szintje

Ami a legmeghatározóbb különbség az elkényeztetett és a boldog gyerek között, az a szemlélet, az a képesség, amivel a világot próbálja megérteni.

Ha egy gyereknek mindene megvan, és mindent megkap, akkor nem lesz kíváncsi és nyitott többé újabb dolog megismerésére, éppen az a képessége, ami az új dolgokat akarja kutatni és felfedezni, ami őt előre hajtaná - az veszik el.

Az elkényeztetett gyerekben a kíváncsiság táplálta lendület, amiből később a tanulási vágy és a tudásszomj alakul ki, nem olyan mértékű. Ha valami kell neki, akkor ahelyett, hogy utánanézne, kutakodna, keresgélne, gondolkodna, csak követelőzni kezd, mert neki ez a stratégia vált be.

A boldog gyerek egy olyan környezetben fejlődik, ami telis-tele van megértéssel, érdeklődéssel és a világ megértése utáni igénnyel. Ez az élet része és az ő fejlődésének része is egyben.

A gyerekeknek nagyobb igényük van mintákra, mint a bírálatokra (Carolyn Coats)

Mint ahogy te is látod, nagyon sok különbség van boldog és elkényeztetett gyerek között, és nem arról van szó, hogy egy gyerek mindent megkap-e, hanem hogy megtanulja: a dolgokhoz barátságos és szeretetteli módon kell közelíteni.

Fotó: Freepik
Forrás: Külföld