Iskolák SNI-s, autista gyerekeknek – Alternatív, alapítványi, EGYMI általános iskolák listája – elérhetőségekkel

• Szerző: Papás Mamás Magazin

Budapesti általános iskolákat listázunk kerületek szerint, ahol autista és más sajátos nevelésű igényű (SNI-s) gyerekeket fogadnak. A lista folyamatosan frissül.

Az alábbi, SNI-s gyerekeket fogadó, általános iskolák listáját, érintett szülők és szakemberek segítségével állítottuk össze, amely az olvasói hozzászólások alapján folyamatosan frissül. Az iskolákat nem célunk hosszan bemutatni, webes elérhetőséget azonban mindenhol feltűntetünk, ahol az érdeklődő családok további válaszokat kaphatnak felmerülő kérdéseikre.

Észak-Pest

Zenit Általános Iskola
Kapcsolat:  +36 30 347 5574  igazgato@zenitiskola.hu
https://www.zenitiskola.hu/

Ma már szerencsére sokan gondolják azt, hogy másként szeretnének tanulni és másként szeretnének tanítani. Államilag elismert alapítványi iskolánkhoz azok a családok csatlakoztak elsőként a 2021/22-es tanévben, akik hisznek abban, hogy az új utaknak, a huszonegyedik századi megoldásoknak helye van gyermekeink oktatásban. A Zenit Általános Iskolában ezt a szemléletet képviseljük, szorosan együttműködve közösségünkkel.

Nálunk nem a csengő jelzi az óra kezdetét és végét, hanem a pedagógusok, akik a tanulók jelzéseire reagálva irányítják az órákat. Ezek a tanórák komplexek, bármelyik órán előkerülhet a kapcsolat egyéb tantárgyakkal is. A Zenitben megcélzott, "jövőálló" tudáshoz ugyanis szükséges, hogy az elméletben elsajátított ismeretek a valóságban is hasznosnak mutatkozzanak. Pedagógusaink napi munkájában így áll össze a tanterv, a változó világ és a diákok ismerete egy egésszé, tudatos és hatékony együttműködéssé.

Iskolánkba szeretettel várjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket, akiknek támogatása, fejlesztése és integrációja közösségi szintű feladatunk.

Budapest – 2. kerület

Gyermekek Háza
Új helyen: 1028 – Budapest, Szabadság utca 23.
https://gyermekekhaza.hu/

Befogadó (inkluzív) iskola. Az osztályokban együtt tanulnak ép és sérült, különböző adottságú, érdeklődésű, eltérő ismeretekkel rendelkező diákok. A különbözőséget értékként kezelik, és vallják, hogy a pedagógusok feladata az egyéni lehetőségekhez való igazodás. Az iskola célja, hogy a tanulók tudása gyarapodjon, haladjon, ezért egyéni szükségletek szerint kínálnak számukra lehetőségeket. Első osztályba 24 gyereket vesznek fel - ebből 3 hely sajátos nevelési igényű tanulók számára van fenntartva. SNI-s gyerekek felvételihez az illetékes Szakértői Bizottság véleménye szükséges. Jelentkezés a Gyermekek Házába ITT.

Cseppkő Gyermekotthon
1025 Budapest, Cseppkő u. 74.
http://cseppgyermek.hu/index.php/hu/kapcsolat
 
2016-tól, a Cseppkő Gyermekotthon és a Fővárosi Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon integrációját követően, új néven és új lendülettel, több évtizedes tapasztalat birtokában, erőik egyesítésével folytatja tovább tevékenységét a két patinás intézmény. Legfőbb céljuk, hogy amíg a gyermek bármely okból otthont nyújtó ellátásra jogosult (azaz nem él vér szerinti családjában), családi nevelést pótló gondozásban és nevelésben részesítsék.

Budenz Általános Iskola
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
http://budenznet.sulinet.hu/bjaig/elsos-beiskolazas/altalanos-tajekoztato

Az iskola a gondolkodás, az értelem és az egyéni képességek fejlesztéséről gondoskodik, kiemelt szerepet kap a nyelvtanítás. Magas óraszámban, bontott csoportokban tanítják az angol, német és francia nyelvet, szorgalmazzák a középfokú nyelvvizsga letételét. A hatékony nyelvtanulás elősegítésére gyakorlási lehetőséget kínálnak anyanyelvi környezetben.

Olyan iskolai környezetet biztosítanak, amelyben a kölcsönös figyelem, tisztelet, jóság, tolerancia mentén szerveződnek a mindennapok, ahol szorongásmentesen lehet alkotni, tanulni, ahol a tanulók integrálásával lehetőséget nyújtanak a másság megismerésére, elfogadására, a megfelelő segítségnyújtás módjainak megtapasztalására.
Kiemelten kezelik az alsó tagozat első négy évi alapozó munkáját. Mindazon képességek és készségek, személyiségjegyek fejlesztését, önfejlesztését fontosnak tekintik, amely a későbbi hatékony munkavégzéshez, fejlődéshez elengedhetetlen. Az első osztályban a tanulók nyugodt, kényelmes ütemben, szótagoló módszerrel tanulnak olvasni, az írás tanítása késleltetett. (Meixner – módszer). Így lehetőség van az egyéni fejlettségi szinteket figyelembe venni. A tanulók teljesítményét 1-3. osztályban szövegesen értékelik.

Babérliget Általános Iskola
1021 Budapest, Tárogató út 2-4.
http://www.baberligetiskola.hu/

Az iskola egyik alapvető feladatának tekinti a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztését, amelynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás, valamint a különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált formában történik. AZ SNI-s tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógussal habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben, egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.
Az iskola felvállalta a nagyothalló, beszédzavaros, autista gyerekek, illetve pszichés fejlődési zavarú gyerek nevelését, tanítását.

Budapest – 3. kerület

Laborc utcai Általános Iskola
1035 – Budapest, Vihar utca 31.
http://laborciskola.hu/

Az iskola 2007 óta működik Óbudán a Megérted Alapítvány fenntartásában. Gyermekközpontú, humánus közösség, inkluzív, befogadó iskola. A közoktatás szerves részeként átjárható az ország általános iskoláival, de szemléletében, módszerében, feltételeiben alternatív irányt nyújt.
Családias légkör, 12-16 fős osztályok, kiemelt állandó támogató figyelem jellemzik. Minden osztályra 2 osztályfőnök jut. Többek között a személyre szabott tanulási utak, a differenciálás, képességfejlesztés, tehetséggondozás és az élménypedagógia miatt választják szívesen a családok.

Budapest – 4. kerület

Újpesti Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1041 Bp., Venetiáner u. 26. 
http://www.ujpestiegymi.hu/

Az iskola több szakterületen fejti ki tevékenységét: 

  • enyhe értelmi fogyatékos gyermekek  oktatása-nevelése
  • autista, illetve autisztikus gyermekek fejlesztése, oktatása
  • beszédfogyatékos tanulók fejlesztése, oktatása.

E-mail címük: titkarsag.ujpestiegymi@ebtk.hu

Budapest - 8. kerület

Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központ
1089 – Budapest, Delej utca 24-26.
https://www.autizmus.hu/

Az intézmény az autizmussal élő gyermekek specifikus nevelésére-oktatására specializálódott, 8 évfolyamos gyógypedagógiai iskola. Tanulói számára egyéni felmérésen alapuló egyénre szabott, sérülés-specifikus ellátást nyújt. Az intézmény elsősorban budapesti, esetenként pest megyei gyermekeket vesz fel, kijelölt körzete nincsen. Az iskolába történő jelentkezés feltételeiről ITT olvashatsz bővebben.

Budapest – 10. kerület

KISZI Szivárvány Tanoda Baptista Általános Iskolája
1107 – Budapest, Kőér utca 7/b.
Telefon: 061 262 2992

Éltes Mátyás Általános Iskola és Módszertani Intézmény
1108 – Budapest, Újhegyi sétány 9-11.
http://www.eltescentrum.hu/

Az iskola többek között a hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyerekek oktatását, nevelését vállalata fel. Az intézményben kis létszámú osztályokban tanulnak az ADHD-s gyerekek, lehetővé téve számukra, hogy minden gyermek egyéni, személyiségére kiszabott, differenciált bánásmódban részesüljön. Az osztályban tanító pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztens segíti.

A következetes szabály- és jutalmazási rendszer, a napi tevékenységek rituálészerű ismétlődése, kiszámíthatósága növelik a tanulók biztonságérzetét. A „biztonságban vagyok” érzés eredménye pedig a fegyelmezett, sikeres oktatói-nevelői munka.
A terápiás jellegű foglalkozások lehetővé teszik a hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyermekek számára, hogy a feldolgozatlan, fel nem ismert szorongásaik, belső frusztrációik feldolgozásra-felszínre kerüljenek.

Budapest – 11. kerület

Humánus Alapítványi Általános Iskola
1114 – Budapest, Kanizsai utca 6.
http://www.humanusiskola.com/integracio

Nyitott szellemiségű, nem a hagyományos értelemben vett teljesítményközpontú, hanem a személyiségfejlesztést előtérbe helyező intézmény. Tanulóik egy része azért kerül ide, mert szüleik számára rokonszenves ez a gyakorlat, és úgy gondolják, hogy a szabadabb légkörben, kisebb osztálylétszám (maximum 15 fő) mellett gyermekük harmonikusabban fejlődhet.

Vadaskert Általános Iskola
1116 – Budapest, Rátz László utca 3-5.
https://www.vadaskertiskola.hu/

A nehezen tanuló, sérülékeny, alkalmazkodni nehezen tudó gyerekek részére hozták létre az iskolát, ahol jobb, sikeresebb tanulónak élhetik meg magukat, akiket társaik és tanáraik kedvelnek, szüleik elfogadnak.
Tanóráik kiscsoportokban zajlanak, ami lehetővé teszi a különféle diagnózisokkal (diszlexia, diszgráfia, magatartás és/vagy figyelemzavar, stb.) került gyerekek esetében az egyénre szabott nevelést-oktatást és az egyéni fejlesztést a Szakértői Bizottságok által előírt területeken és óraszámban. Pedagógiai programjukat a Nemzeti Alaptanterv alapján fogalmazták meg. Az iskolában általában folyamatosan van felvétel.

Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola
1112 – Budapest, Menyecske utca 16.

Az iskola már 1968-óta gondozza, neveli és oktatja azokat a gyerekeket, akik pszichésen és kismértékben organikusan is sérültek. Sok esetben hátrányos helyzetük miatt, ami adódhatott a születési sérülésükből, a családban vagy máshol elszenvedett traumáktól, a gyakori iskolaváltásból - mentálisan is erősen retardált állapotuk miatt kerülnek ide.

Budapest – 12. kerület

Új! Rózsaház Gyógypedagógiai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1125 - Budapest, Mátyás király út 53/B.
www.rozsahaz.hu

Email: rozsahaz@rozsahaz.hu
Telefonszám:+36306386958
Iskolaképviselő (intézményvezető): Molnár Mária

Az iskola a 2019/2020. tanévben indult.

Tüskevár Általános Iskola és Szakiskola
1121 – Budapest, Konkoly Thege utca 21.
http://www.tuskevariskola.hu/

Olyan befogadó környezetet igyekeztek kialakítani, amelyben segítik a gyerekeket és családjaikat az esetleges másságuk elfogadásában, és lehetőséget nyújtanak számukra az erősségeik megélésében. A tanárok munkáját családgondozó, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógusok, drámapedagógus, iskolapszichológus és gyermekpszichiáter segítik. Nagy hangsúlyt fektetnek az angol nyelv-, az informatika- és a művészeti oktatásra, az órarendbe beillesztették a relaxációs, a dráma-, az életviteli, és a gyógytestnevelés foglalkozásokat.

Nyitott Világ Általános Iskola
1125 – Budapest, Diósárok utca 40.
http://nyivi.sulinet.hu/

Államilag finanszírozott iskola, 4.-8. osztályos (9-16 éves) korig fogad tanulókat. Olyan gyermekek oktatásával foglalkoznak, akik tanulási vagy beilleszkedési problémákkal élnek, és ezek miatt nem tudnak képességeiknek megfelelően teljesíteni a nagy létszámú általános iskolákban. Két épületükben 8-10 fős csoportokban tanulnak a diákok, összesen legfeljebb 60 fő.

A tanulási nehézségek leküzdésében az intézmény speciális képzettségű pedagógusok munkájával segíti tanulóit. Az oktató munkát kiegészítik a kreatív képességeket fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök. Ilyenek például a kerámia, bőrdíszmű és textil szakköreink, a sportkör vagy a lovaglás. Nagy hangsúlyt helyeznek a művészeti nevelésre, rendszeresen viszik tanulóikat színházba, hangversenyekre, kiállításokra.

Budapest – 13. kerület

Heuréka Általános Iskola (Borostyánkő Alapítvány)
1136 – Budapest, Dagály utca 11/a.
http://heurekaisk.hu/

Tanulóik többsége magatartási, beilleszkedési nehézségekkel, egészségügyi problémákkal, tanulási részképesség zavarokkal élő, akik bizonyos részterületeken akár kimagasló teljesítményekre is képesek, más területeken segítségre szorulnak, és akik az állami oktatás keretei között nem tudnak képességeik szerint teljesíteni.
A gyerekek ebben az iskolában alacsony létszámú csoportokba kerülnek, egyénre szabott, differenciált foglalkoztatásban részesülnek. A fejlesztő munkát szakemberek – logopédus, fejlesztő pedagógus, mozgásterapeuta, pszichoterapeuta – segítik.

Kolping Általános Iskola
1134 – Budapest, Huba utca 6.
http://www.kolping-huba.sulinet.hu/

Az iskola a keresztény értékrendet fontosnak tartja, azt vallják, hogy egy katolikus iskolának egyszerre kell konzervatívnak és innovatívnak lennie. Mindezek értelmében pedagógiájuk célja olyan gyermekközpontú iskola fenntartása, amelyben minden gyermeknek színvonalas oktatásban és személyes igényeinek megfelelő képzésben van része. Több időt biztosítanak az úgynevezett kulcskompetenciák, a tanuláshoz nélkülözhetetlen kommunikációs készségek és képességek fejlesztésére és ezzel szolgálják az alapkészségek nyugodt elsajátítását.

Prizma
1134 Budapest, Váci út 57.
http://www.prizmaegymi.hu/

Az iskolában 1992 óta működik csoport autizmus spektrumzavarban érintett gyermekek számára. A 6-7 fős osztályokban autizmus-specifikus megközelítést alkalmaznak. Ez megjelenik a teremelrendezésben (strukturált terek, vizuális támpontok), tevékenységszervezésben (napirend, választótáblák, időjelzők), a kommunikációban (egyszerűsített nyelvi közlések, képcserés kommunikáció) és a feladatok szerkezetében (magáért beszélő feladatok, dobozos feladatok, ingerek szűrése). A tanulás és viselkedésformálás során kognitív és viselkedéses eljárások kombinációit alkalmazzák. A gyermekek egyéni fejlesztési terv mentén haladnak, melyet az osztályban dolgozó gyógypedagógusok team-munkában készítenek el a gyermek egyéni képességeire és haladási ütemére szabva.

Az intézmény felvételi körzete elsősorban a XIII. kerület közigazgatási területe. Az SNI-s gyerekek felvétele többségi óvodákból és iskolákból való átvételük, a hatályos jogszabályokban meghatározott életkorban, csak a Szakértői Bizottság szakértői javaslata alapján történhet. Gyermeket csak szakvélemény hiányában utasít el az intézmény. Helyhiány esetén az intézményvezető egyeztet a szakértői véleményt kiadó szakértői bizottsággal. Érdeklődni lehet: 3408-980, E-mail: iskola@prizmaegymi.hu.

Budapest – 14. kerület

Gyermekház Általános Iskola
1148 – Budapest, Cházár András utca 3.
http://www.gyermekhaz.hu/sni/

Fejlesztő team a tanulók egyéni szükségletének megfelelően nyújt segítséget. A segítő szakemberek és az osztálytanítók között folyamatos a konzultáció, és együttes munkával segítik a gyerekek fejlődését. Céljuk, hogy az oktatás egyénre szabott, elfogadó és a gyermekek számára örömforrást nyújtó tevékenység legyen. Az első osztályba történő jelentkezés folyamatos, a munkatársak munkaidőben várják a szülők jelentkezését.

Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI 14. kerület
1142 - Budapest, Rákospatak u. 101.
http://www.nagyothallo.info.hu/

Azokat az épértelmű gyerekeket fogadják itt, akik különböző mértékben hallássérültek. Az ép hallású, de beszédfejlődésükben megkésett vagy súlyosan akadályozott gyermekek logopédiai csoportba, illetve osztályba kerülnek.
Óvodájuk egy csoportjában a fentieken kívül olyan kisgyermekeket is fogadnak, akik magatartásszabályozási zavarral küzdenek. 
Gyógypedagógus szakembereik kis létszámú csoportokban, illetve osztályokban biztosítják a gyermekek számára az egyéni ütemű fejlődés lehetőségét. 

Mindennapi tevékenységük középpontjában a kommunikáció erőteljes fejlesztése áll. A tananyag elsajátítása mellett nagy hangsúlyt helyeznek a személyiségfejlesztésre, a sikeres társadalmi beilleszkedés érdekében. Pszichológusi ellátás, szenzoros integrációs terápia, (DSZIT) Alapozó terápia, logopédiai fejlesztés támogatja a gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődését.

Zuglói Benedek Elek - 14. kerületi EGYMI
1141 Budapest, Álmos vezér útja 46.
Tel.: 220 – 4841

2005-ben vált az intézmény hivatalosan is többcélúvá. Ekkor kezdték az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működtetni, amellyel biztosítják SNI tanulóiknak a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, növelve társadalmi beilleszkedésük esélyét.
2011 júniusától a pedagógiai szakszolgáltatás valamennyi feladatát végezik a kerületben: a korai fejlesztést, fejlesztő felkészítést, gyógytestnevelést, logopédiai szolgáltatást és a nevelési tanácsadást. 2017-től külön tagozat indult jó képességű, magasan funkcionáló autista gyerekek számára.

Budapest – 15. kerület

Rákospalotai Meixner Iskola
1155 – Budapest, Tóth István utca 100.

A Zugló és Rákospalota határán, csendes kertvárosi, környezetben álló iskola a Meixner Ildikó által kidolgozott módszertanon alapuló, kudarckerülő, mégis eredmény-centrikus oktatási szemléletet honosított meg falai között. A családias intézménybe főként azokat a tehetséges gyerekeket várják, akik nem érzik otthon magukat az iskolák teljesítményközpontú mindennapjaiban, fejlődésük szempontjából azonban fontos, hogy a maguk gyorsabb, egyéni tempójában haladhassanak. Jó választás az iskola szorongó, gátlásos gyerekek számára is, akik személyiségüknél fogva csak elfogadó, szeretetteljes iskolai légkörben tudják kibontakoztatni képességeiket.

Budapest – 16. kerület

Müller György Óvoda és Általános Iskola
1163 – Budapest, Újszász utca 47.
https://www.mullergyorgyiskola.hu/

Általánosan képző, komplex személyiség és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító óvoda és 8 évfolyamos általános iskola. A magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő, különleges elbánást igénylő gyerekek képzését, nevelését is felvállalják.

Új Suli Alapítványi Általános Iskola
1165 – Budapest, Baross Gábor utca 38/a.
http://ujsuli.hu/

Alapelvük: minden gyermek tehetségesnek születik, csak a hagyományos tanítás-tanulási folyamaton kell változtatni, a körülményeket úgy biztosítani, hogy ez a tehetség ne vesszen el. Az alacsony osztálylétszámok (6-8 fő) lehetővé teszik az eredményes fejlesztést, és tehetséggondozást.
Az Új Suli tehetséggondozó program, az OM. által jóváhagyott és újszerű módszernek számító felkészítő, fejlesztő nulladik évfolyammal indul, ahová olyan kisgyermekek nyernek felvételt, akiknek az óvoda már kevés (tudnak írni, olvasni, stb.) de az általános iskola első osztálya még sok.

Budapest – 18. kerület

Weseley Kincsei Általános Iskola
1188 – Budapest, Podhorszky utca 51-55. MÁV-Telep

Az iskola hosszú évek óta fogadja azokat a 6-14 éves gyermekeket, akiknek szülei úgy érzik, a gyermekeiknek a közoktatásban, a nagy létszámú osztályokban kapott figyelem és segítség valamilyen okból nem elégséges. Az iskola Pestszentimrén található csendes környezetben. A kis, családias épületben sok kisgyerek talál megnyugvásra a nagy, zajos közoktatási intézmények után. A pedagógusok igyekeznek az otthonos környezettel tovább fokozni a gyermekek nyugalmát és békéjét, mely segíti őket a tanulásban és fejlődésben.
Az iskolai munka kis létszámú osztályokban, otthonos termekben folyik. Az egyéni segítségre szoruló gyermekekkel fejlesztőpedagógusok is foglalkoznak külön erre a célra kialakított szobákban. A tanórák menetét pedagógusasszisztens segíti, aki a lemaradókkal vagy gyorsabban haladókkal egyénre szabottan tud foglalkozni.

Budapest 18. kerületi SOFI – Óvoda, Általános iskola, Szakiskola
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.
http://www.sofi.hu/

Komplex, korszerű gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmény, amely több mint 60 éve látja el a 18. kerületben a speciális gyógypedagógiai megsegítést igénylő gyermekek, tanulók nevelését, oktatását. Lakótelepi környezetben, jó közlekedéssel, két gondozott, tágas udvarú épületben végzik tevékenységüket. A Szakértői Bizottság véleménye alapján fejlesztik a tanulásban, illetve értelmileg akadályozott, valamint társuló fogyatékkal, zavarral élő gyermekeket. Az általános iskolában a zömmel tanulásban akadályozott tanulók osztályai mellett az értelmi fogyatékkal és autizmus spektrumzavarral élő tanulók számára 3 külön összevont osztályt tartanak fent, valamint egy összevont osztályban fejlesztik az értelmileg akadályozott diákokat.

Budapest - 20. kerület

Benedek Elek EGYMI - Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola
1201 - Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.
http://erzsebetibenedek.hu/

Az intézmény több mint 100 éve segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrálását speciális tagozatokkal és utazó gyógypedagógusi hálózat által Pesterzsébeten.

Az intézményegységben 13 osztályban folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása. Tanulásban akadályozott tanulóik 9 osztályban, értelmileg akadályozott diákjaik 1 csoportban, autizmus spektrumzavarral élő tanulóik pedig 3 csoportban folytatják általános iskolai tanulmányaikat. Délután 8 napközis csoporttal dolgoznak. Osztálylétszám(ok) az iskola jellegéből adódóan alacsony, átlagosan 7-9 fő.

Gyógypedagógusaik, szaktanáraik gazdag képzettséggel rendelkeznek. Többeknek két, vagy több diplomája van, felkészültek a sérülésspecifikus oktatás minden területére.

Általános iskolai beiratkozással kapcsolatban a +36 30 973 4463-as telefonszámon lehet érdeklődni.

Montessori Oktatási Centrum Mocorgó Iskola
1203 – Budapest, Kálmán utca 15.

Az elemi iskolában elsőtől hatodik osztályig, életkorilag integrált csoportokban tanulnak a gyerekek (1-3. és 4-6. osztályos tanulók csoportja jelent egy osztályt). Az életkori integráció pozitívumai közül kiemelkedik, hogy a gyerekek a csoporton belül kipróbálhatnak különböző szociális szerepeket. A Montessori pedagógia egészében nagy hangsúlyt kap az önállóságra nevelés. Így történik ez az elemi iskolában is, megjelenik a tanulási feladatoknál és a mindennapi élet egyéb területein is.
További információ az iskoláról az AOSZ honlapján, IDE kattintva.

Ezt a listát te is szerkesztheted, ezért megkérünk, ha friss információd van a témában, vagy tudsz olyan intézményről, ami nem került fel a listára, holott itt lenne a helye, akkor jelezd nekünk a papasmamasmagazin@gmail.com emailcímen, hogy ezzel segíthessünk közösen az érintett családoknak.

Külön köszönet: Cs. Bernadettnek, B. Anettnek, R. Hajninak.
Fotó: Freepik