Óvodából az iskolába! Pszichológusokból, gyógypedagógusokból álló szakembercsapat készít fel SNI-s és éretlenebb gyerekeket az iskolakezdésre! Még lehet jelentkezni a budapesti tanulócsoportba!

2018 Február 20. • Szerző: Papás Mamás Magazin

6-7 éves gyerekek számára indít tanulócsoportot a 2018/2019-es tanévre a sajátos nevelési igényű gyerekek családjaival foglalkozó Csodakapu Alapítvány - Budapesten. Logopédusok, pszichológusok, gyógypedagógusok és több más szakember készíti fel a gyerekeket az első osztályra. Módszereik között többek között a Meixner vagy a Montessori pedagógia is szerepel.

A 2018. szeptemberében induló tanulócsoport nem titkolt célja, hogy nyugodt átmenetet biztosítson az óvoda és iskola között a gyermekek számára. Ennek érdekében a tanulócsoportot szervező alapítványi munkatársak, akik logopédusokból, pszichológusokból, drámapedagógusokból és más szakemberekből tevődnek össze, az óvodai nevelést folytatva nagy hangsúlyt fektetnek a környezettel való szoros együttélésre, tapasztalatszerzésre, megismerési folyamatokra.

Játékos szintfelmérő ismerkedő délután - 2018. március 23-a, 16-18 óra
A leendő tanterem és fejlesztő szobák helyszínét mesebirodalommá varázsolva, a különböző állomásokon mérik fel a tanító nénik és terapeuták a gyerekek készségeit, képességeit, segítve ezzel a szülők döntését.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a gyd.fanni@gmail.com e-mail címet lehet.

Milyen gyerekeknek ajánlott különösen a Csodakapu 2018/2019-es tanulócsoportja?
A szakemberek szerint az eredményes, harmonikus iskolakezdéshez szükség van idegrendszeri, szociális, érzelmi és kognitív érettségre - gyakran ezek a területek nincsenek összhangban, egyik fejlettebb, másik még támogatást igényel.
- Sokszor az érzelmi, szociális érettség segítségére van szükség, sokszor az idegrendszer nincs még felkészülve a napi 4-5x45 perces készenléti állapotra.Mindkét esetben nagy erőfeszítéseket igényel a gyermek részéről, a benne levő potenciál aktiválása - mondja Sólyom Brigitta az alapítvány szakmai vezetője.

- Tanulócsoportunkban az éretlenebb területek felzárkóztatása a fő cél, illetve a gyerekek önbizalmának, motivációjának kialakítása, fenntartása a további eredményes munkához. A jelentkezéseket egyéni szülő-gyerek interjún bíráljuk el, ezért nem szívesen kategorizálom, kiknem nem érdemes jelentkezniük. Az interjú során megnézzük a gyermeket, meghallgatjuk, mit szeretne, mit vár a szülő, és elmondjuk, mi mit tudunk nyújtani. Ezek alapján indítjuk, vagy nem vállaljuk a közös munkát - teszi hozzá.

- Budapest 13. kerületében induló foglalkozásainkat heti lebontásban tervezve biztosítjuk, hogy a gyermekek egyéni igényei maximálisan érvényesüljenek, teret adva a megfelelő mennyiségű gyakorlásnak, differenciálásnak, emberléptékű tempóban haladásnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a biztos tudásra, ezért az olvasás és írás tanításában a Meixner módszert követve haladunk, a matematikai gondolkodást sok tevékenységgel, tapasztalati úton fejlesztjük.
A fő tantárgyakon kívül a készségtárgyak sem merülnek feledésbe, ezeket speciálisan, terápiákba építve valósítjuk meg – például zeneterápia, Alapozó Mozgásterápia, jóga, dráma - mondja Sólyom Brigitta.

Alacsony csoportlétszám és alternatív tanulási módszerek támogatják a gyerekek iskolai felkészülését
Az alacsony csoportlétszám lehetővé teszi, hogy a gyermekek megtalálják azokat az eszközöket és tanulási módokat, amelyek számukra a leghasználhatóbbak, tudásuk használható tudás legyen.
Az alapítvány szakemberei – logopédus, NILD terapeuta, pszichológus, fejlesztőpedagógusok és gyógypedagógusok, alapozó mozgásterapeuták – mind tevékenyen részt vesznek a gyermekek fejlesztésében, mindezt órarendi keretek között, egyéni igénytől függően.

A jelentkezést már megnyitották, jelentkezési határidő: 2018. május 15.
További információ: http://www.csodakapualapitvany.hu/