Iskolaérettség: Mi a teendő, ha nem egyezik meg a szülők és az óvoda véleménye?

2019 Február 23.

Iskolaérettségi (szakértői) vizsgálatra kerül sor, ha a szülő és a pedagógusok véleménye nem egyezik meg a gyerek iskolaérettsége kapcsán. Hogyan zajlik az iskolaérettségi vizsgálat? Ki kérheti?

Elég érett a gyerekem az iskolára? - nincs az a szülő, aki nem teszi fel legalább magában a kérdést az óvoda utolsó évében. Egyes esetekben a szülők és az óvodapedagógusok véleménye eltérő lehet, vagyis másként ítélik meg a kisgyerek iskolára való felkészültségét, érettségét.

ISKOLAÉRETTSÉGI TESZT ÓVÓNŐKTŐL-SZÜLŐKNEK: A speciális kérdéssor segíthet eldönteni, hogy iskolaérett-e már a gyermeked! »»

A köznevelési törvény alapján minden gyermek tanköteles, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. Viszont ez nem jelenti azt, hogy minden hatéves gyermek készen is áll az iskolára. A jogszabályok szerint az iskolakezdésről az óvodavezető dönt, illetve szükség esetén (például véleménykülönbség esetén, nehezen megítélhető fejlettség esetén vagy halasztott iskolakezdés utáni további egy év óvodai nevelés szükségekor) kezdeményezi az iskolaérettség megállapítását.

Az iskolaérettségi vizsgálat kezdeményezője az óvoda vagy az iskola vezetője, továbbá a szülő is lehet. (45.§(4) c). az óvodavezető dönt arról, hogy a gyermek elkezdheti-e az iskola tanulmányait, vagy még egy évet maradnia kell az óvodában.

ÓVÓNŐ: “NE AKARJUK SIETTETNI AZ ISKOLAKEZDÉST!” - Mikor iskolaérett egy gyerek? »»

Iskolaérettségi vizsgálat - milyen kompetenciákat mér?

Az iskolaérettségi vizsgálat egy olyan két órás alkalom, ahol a Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusai és pszichológusai vannak jelen. A vizsgálatot délelőtti időpontban szervezik, amikor a gyerekek még frissek és kipihentek. A felmérés két részből áll: egy csoportos pedagógiai vizsgálatból és egy pszichológiai vizsgálatból.

Csoportos pedagógiai vizsgálat
A csoportos pedagógiai vizsgálat alatt a gyermekek:

  • munkaérettségét,
  • az ábrázolási- és kifejezési készségeit,
  • a mennyiségfogalom kialakulását, valamint
  • a látás- és hallás utáni emlékezetet mérik fel.

Miközben a gyerekek felmérése zajlik, a pedagógusok a szülőkkel is elbeszélgetnek.

Pszichológiai vizsgálat
A pszichológiai vizsgálat alkalmával többek között azt nézik, hogy:

  • a gyerek milyen szinten képes bevonódni a feladatokba,
  • milyen az általános tájékozottsága,
  • hogyan tud a térben és időben tájékozódni,
  • milyen a beszédkészsége,
  • milyen
  • a gondolkodási sajátossága, és a verbális- és vizuális emlékezete.


Szakértői vélemény
Az iskolaérettségi vizsgálatot követően a szülőtől begyűjtött adatokból, a felmérés eredményeiből, az óvodapedagógus véleményéből – valamint szükség esetén a logopédus bevonásával – szakértői véleményt készítenek, melyet kiküldenek az illetékes óvodának és iskolának.

Ebben az összegzésben leírják a javaslataikat a gyermek beiskolázására vagy a további óvodai képzésre vonatkozóan.
A pedagógiai szakszolgálatok szakemberei szükség esetén egyéni vagy kiscsoportos foglakozásokat ajánlhatnak, vagy javaslatot tehetnek az óvodán belüli fejlesztésre. Előfordulhat, hogy további részletes vizsgálatok elvégzését szükségesnek látják, ilyenkor a járási Szakértői Bizottságok segítségét kérik.

A szakértői véleményben foglaltakat minden esetben személyesen megbeszélik a szülőkkel, amit a szülők aláírásával küldenek meg az óvodának, illetve az iskolának.

Az új szabályozás – 20/2012-es EMMI rendelet – értelmében, az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára akkor is, ha nem fogja elkezdeni az iskolát.

Bővebb információ a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat oldalán olvasható.
Kép forrása: Freepik