Tanév rendje 2018/2019: Mikor lesz az őszi, téli, tavaszi szünet? Hosszú hétvégék, szombati tanítás 2018/2019-ben

2018 Június 19. • Szerző: Papás Mamás Magazin

Mikor lesz az őszi, téli, tavaszi szünet? Mely szombatokon lesz tanítás a 2018/2019-es tanévben? Mikor lesznek hosszúhétvégék, ledolgozós szombatok amikor családi programok, utazások tervezhetők?

Az alábbi dátumok a miniszteri rendeletben hivatalosan meghatározott tanítási szünetek időpontjai.

A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). 
A  tanítási napok száma181 nap. A  nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 179, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 180 nap a tanítási napok száma.

Iskolai szünetek 2018/2019

Őszi szünet 2018
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), 
a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

Téli szünet 2018/2019
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), 
a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

Tavaszi szünet 2019
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), 
a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Az  iskola a rendeletben meghatározott szünetek mellett – a  tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. A  nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a fenti időpontoktól eltérhetnek, a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a  nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják. 

A  tanítási évben – a  tanítási napokon felül – a  nevelőtestület a  tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a  szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a  nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Hosszú hétvégék 2018/2019 

A 2018. augusztus 23-a, csütörtöki Magyar Közlönyben publikált rendelet alapján jövőre három szombat - augusztus 10., december 7. és december 14. - a naptár szerinti munkarendtől eltérően munkanap lesz, augusztus 19. (hétfő), december 24. (kedd) és december 27. (péntek) pedig pihenőnap.
A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, és hatálya kiterjed minden munkáltatóra, valamint az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2018. augusztus 20.: 3 napos hosszúhétvége
2018. október 23.: 4 napos hosszú hétvége. Október 23-a keddre esik, ezért hétfőn nem kell dolgozni. Ledolgozós szombat: 2018. október 13.
2018. december 25-26.: karácsony 5 napos pihenő. December 24-én nem kell dolgozni. December 25-e és 26-a keddre, illetve szerdára esik, ezeken a napokon nem dolgozunk. 2018. december 1-jén, szombaton pótolunk előre.
2019. január 1.: 4 napos hosszúhétvége. Január 1. keddre esik, illetve Szilveszterkor nem dolgozunk. 2018. december 15-én pótolunk. 
2019. március 15.: 3 napos hosszúhétvége
2019. április 19-22: Nagypéntektől húsvét hétfőig tartó hosszúhétvége
2019. június 10.: Pünkösdi hosszúhétvége
2019. augusztus 10.: Ledolgozós szombat
2019. augusztus 20.: 4 napos hosszúhétvége
2019. november 1. péntek: 3 napos hosszúhétvége
2019. december 7.: Ledolgozós szombat
2019. december 14.: Ledolgozós szombat
2019. december 24-29: 6 nap egyben!

2019. május 1-je és 2019.október 23-a a hét közepére, szerdára esnek, ezért ott csak 1-1 pihenőnapra lehet számítani.

Forrás: EMMI