Közvégrendelet, írásbeli magánvégrendelet, szóbeli végrendelkezés: mi a különbség? Ügyvéd válaszol!

• Szerző: dr. Kocsis Ildikó

A végrendeletnek több fajtája is létezik: közvégrendelet, írásbeli magánvégrendelet és kivételes esetekben szóbeli végrendelkezés. Melyik hogyan lesz érvényes? Dr. Kocsis Ildikó ügyvéd válaszol.

 

A végrendeletnek több fajtája is van: közvégrendelet, írásbeli magánvégrendelet és kivételes esetekben szóbeli végrendelkezés is lehetséges - mondja Dr. Kocsis Ildikó ügyvéd.

Közvégrendelet - közjegyző készíti

Ezt közjegyző előtt lehet tenni és szigorú formai előírásai vannak. Szerencsére ezt nekünk nem kell mind részletesen ismerni, hiszen ez a közjegyző feladata.

Nem minden közjegyző járhat azonban el, hiszen a végrendelkező és házastársának hozzátartozója, gyámja vagy gondnoka előtt ezt nem lehet megtenni. Hiába hát ilyen esetben a rokon, aki éppen közjegyző, hozzá nem fordulhatunk.

A Polgári Törvénykönyv azt is előírja, hogy kire nem hagyható vagyon egy közvégrendeletben:
„Érvénytelen az a juttatás, amely a közvégrendelet tételében közreműködő személy, valamint ennek hozzátartozója, gyámoltja vagy gondnokoltja javára szól.”

Bizonyos személyek esetén csak a közvégrendelet járható út, ha írásban szeretnék tudni az utolsó akaratukat.
„Aki vak, írástudatlan vagy olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásban érvényesen kizárólag közvégrendeletet tehet.”

Írásbeli magánvégrendelet - saját magunk írjuk

Saját magunk kétféle módon is elkészíthetjük a végrendeletünket:

  • saját kezűleg írjuk, vagy
  • mással íratjuk meg.

7 FONTOS SZABÁLY, ÍGY LESZ ÉRVÉNYES A VÉGRENDELET »»

Fontos, hogy ha nem kézzel írjuk, hanem mi magunk, de számítógéppel készítjük el, akkor az nem minősül saját kezűleg megírt végrendeletnek. Ilyen esetben a mással megíratott végrendelet szabályait kell betartani.
A különleges kódokat, jeleket, számokat és a gyorsírást pedig ebben az esetben felejtsük el, az mindenképpen érvénytelen lenne.

Szóbeli végrendelet - csak kivételes esetekre

Csak kivételes esetekben lehet szóban végrendelkezni. A törvény úgy határozza ezt meg, hogy csak akkor, ha valaki az életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, ami nem teszi lehetővé az írásbeli végrendelet megtételét.

„A szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében a tanúk által értett nyelven végakaratát egész terjedelmében szóban – vagy jelnyelvet használó végrendelkező esetén jelnyelven – előadja, és egyidejűleg kijelenti, hogy szóbeli nyilatkozata az ő végrendelete.”

A fentiek nem térnek ki minden szabályra. Ha végrendeletet szeretnénk készíteni, érdemes ügyvédhez, közjegyzőhöz fordulni, mert egy érvénytelen végrendelet szeretteinknek okoz majd problémát, sok esetben évekig tartó pereskedést.

A cikk szerzője: Dr. Kocsis Ildikó, ügyvéd
Fotó: Freepik

A fenti tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

Az eredeti cikk teljes terjedelemben az erthetojog.hu-n olvasható.