Diós mondókák, ügyesítő játékok dióval - bölcsődés és óvodás gyerekeknek

2019 November 06. • Szerző: Papás Mamás Magazin

A diót nagyszerűen lehet használni ritmusérzék fejlesztésére kisgyerekeknél, és kihagyhatatlan eszköze az őszi játékoknak is.

A két éves gyerekek már együtt tapsolnak anyával, és később, óvodás nagycsoportban a népdalra együtttapsolás, a tempóra együtt mozgás már feltétele az iskolaérettségnek, ami a figyelem egyik legfontosabb kritériuma, ugyanis a ritmusérzék és a nyelvi fejlődés együtt fejlődik.

Az a kisgyerek, akinek ritmusérzéke fejletlen, az olvasás és az írás terén szükséges ritmusokat nehezen tudja majd követni, vagy egyáltalán nem veszi észre. Ebből következhet, hogy nem ismer fel vagy felcserél betűket, a betű képéhez nem kapcsolja a hangot, a betűi gyakran olvashatatlanok. Szakemberek szerint a rossz ritmusérzékű gyermek enyhébb esetben csak a rövid és hosszú hangokat nem tudja megkülönböztetni, súlyosabb esetben több szót egybe ír, vagy akár nem érti az írásjelek használatát.

Dió - nagyszerűen használható ritmusérzék fejlesztésére

A ritmus és a zene együttesen stimulálja az idegrendszert, tréningezi az idegpályákat, amely egyszerre használ auditív, verbális, vizuális, taktilis és mozgásos kinetikus ingereket. Az alábbiakban jó néhány diós játékot és mondókát mutatunk.

Diós játékok - Hogyan játszunk dióval?

1. Diómemória I.
Koppints le tetszés szerint jobb és bal dióval 4-5-6 ütemet felváltva, különböző gyorsasággal, és kérd meg a gyereket, hogy utánozza le, amit látott, halott. Egészen kicsiknek hangosan is lehet mondani. Például:
- asztalon koppan a jobb dió
- asztalon koppan a bal dió
- középen (a levegőben) koppan a két dió
- újra az asztalon koppan a két dió
- stb.

2. Diómemória II.
Melyik dió hiányzik? Vegyél magadhoz 5-8 diót, és rakosgasd ki különböző alakzatokba az asztalon. Kérd meg a gyereket, hogy jegyezze meg, hogy melyik dió hol található, majd forduljon el. Amíg a gyerek elfordul, vegyél el egy diót ezek közül. A feladat az, hogy a gyerek kitalálja, melyik dió hiányozhat.

3. Diós asszociációs játék
Kopogj vagy hallass hangokat tetszés szerint a dióval, utánozd például a lódobogást, vagy borítsd az összes diót az asztalra. Üsd oda a diókat különböző fa-, fém, üveg tárgyakhoz, és kérdezd meg a gyerekektől, hogy kinek mi jut ezekről a hangokról az eszükbe. Lesz, akinek az eső, lesz, akinek vonatzakatolás.

4. Diólánc
Az első gyereket megkérem, hogy nagyon jól figyeljen, mert amit hall, azt kell a következő gyereknek lekopognia. Lekopogom, majd behívom a második gyereket. Az első gyerek lekopogja neki, amit hallott. Majd behívjuk a harmadik gyereket, és akkor neki kell figyelnie az előzőt, hogy átadhassa a kopogásláncot az ő utána következőnek. És így tovább.

5. Dióvisszhang
Lekopogok valamit hangosan, majd megkérem a gyerekeket, hogy kopogják le utánam halkan. Majd a következő ritmust halkan kopogom le, és akkor a gyerekeknek hangosan kell kopogniuk.

6. Erre csörög a dió
Népszerű játék, amit kisgyermekkorából mindenki ismer. Bekötjük a szemét valakinek, aki körül a gyerekek hangosan zörgetik a diókat vagy ennek híján ezt mondogatják hangosan: "Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró". A bekötött szemű játékosnak el kell kapnia valakit.

7. Mondókázás, verselés dióval
Vegyünk a kezünkbe egy-egy diót, és mondókázás, énekelgetés közben kopogjuk a ritmus dióval. Koppintsuk össze a diókat, vagy kopogjunk velük az asztalon.

Diós mondókák, gyerekversek

1.
Így törik a diót ropp-ropp-ropp,
így meg a mogyorót, kopp-kopp-kopp.

2.
Dombon törik a diót, a diót,
rajta vissza, mogyorót, mogyorót,
tessék kérem megbecsülni
és egy kicsit lecsücsülni,
csüccs!

3.
Lyukas dió, mogyoró,
a kis egér rágcsáló,
Nem menekülsz, cincogó,
Bajszos cica a fogó!

4.
Kopár dió, mogyoró,
kis mókusnak ez való.
Odújába elrakja,
télen elropogtatja.

5.
Kiszáradt a diófa,
nem játszhatunk alatta.
Majd megújul tavaszra,
majd játszhatunk alatta!

6.
Dió, dió, só, só.
Dió, dió, mák, mák.
Dió, só, dió, mák.
Dió, só, mák.

(A diónál ökölbe szorított kézzel koppantunk az asztalra, a sónál nyitott tenyérrel, a máknál fordítva, a kézfejjel).

7.
Erre csörög a dió,
arra meg a mogyoró!
Erre csörög, erre,
Erre gyere, erre!

Falat törtek, az csörög,
Hordót vittek, az zörög.
Itt a dió, mogyoró,
Te vagy a hunyó!

8.
Domb tetején
ágas-bogas diófa,
Rászállott a
kerek erdő rigója.

Azt dalolja,
azt fütyüli a rigó,
Ó, tilió,
későn érik a dió.

9. Szabó Csaba: A fadoktor

Kipi-kopi kalapács, (kalapálunk egyik öklünkkel a másikon felváltva)
fúr-farag a fakopáncs. (összekoppintgtjuk a diókat)
Kalapácsa hegyes csőre,
fürgén csapkod a fatörzsre. (rácsapkodunk a combunkra)
Lyukat farag, jó nagyot,
kirántja a kukacot! (nagy karlendítéssel "kirántjuk")

10. Csoóri Sándor: Dióbél bácsi

Ki lakik a dióhéjban?
Nem lakhat ott bárki,
csak dióbél bácsi.
Ha rácsapsz a dióhéjra (csapjunk rá egyik öklünkkel a másikra)
kinyílik a csontkapuja (tárjuk szélesre a karunkat)
és cammogva előmászik ("lépegessünk" két dióval a markunkban)
vén dióbél bácsi.
Csak a szádat tátsd ki!

11. Tamkó Sirató Károly: Dombon

Dombon törik a diót,
hegyormon meg a mogyorót.
– Zajuk ide csattog!
Völgyön meg a makkot.

Három diót feltörtem,
négy mogyorót megettem.
Leltem egy zsák makkot.
Ebből ti is kaptok.

12. Mentovics Éva: Dió-mondóka

Búcsúzik az ágtól
a diófa lombja.
Csörög-zörög, zizzen,
rakjuk halomba!

Aranyos ruháját
leveti, ha ősz jön,
s lám csak, a dió is
ott gurul a földön!

13. Pete Margit: Pottyanj, dió!

Dió pottyan,
potyog már,
elbúcsúzik,
el a nyár.

Egy dió hull
a fejedre,
kettő esik
tenyeredbe.

A többit majd
összeszeded,
kosárkádba
beleteszed.

Néhányat rakj
pocakodba,
többit rejtse
el a kamra!

Így a télnek
nem lesz nincse,
kiszolgál a
nyárnak kincse.

Pottyanj, dió,
potyogjál!
Megérlelt a
napsugár.

14. Takács Gyula: Szüreti vers

Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
musttal teli kiskancsó,
Sose láttam szebbet.
Az öregnek aszú bor jár,
gyerekeknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj de jó!
Igyunk erre egyet!