Árulkodó gyerekrajzok: mire utalnak a főbb motívumok a 3-6 éves gyerekek rajzain?

2020 Április 14. • Szerző: Papás Mamás Magazin

A gyerekek gyakran az érzéseiket, vágyaikat, álmaikat "dolgozzák fel" a kis rajzaikban. A rajzok a szülők számára egyfajta lehetőséget nyújtanak arra, hogy még jobban megértsék gyermekeiket, még közelebb kerüljenek hozzájuk.

Néhány motívum a gyerekrajzokban könnyen értelmezhető, ugyanakkor nem szabad abba a hibába esni, hogy a gyermekünket el kezdjük analizálni, mert nem biztos, hogy a gyerek azért rajzolt tigrist, mert agresszió szorult belé, lehet, hogy csak azért, mert ilyen mesét hallott legutóbb.

Ház a gyerekrajzokon

Óvodás kortól a gyerekek már gyakran rajzolgatnak házakat. A ház a kisgyerek lelkivilágának "én" szimbóluma. A ház védelmet és biztonságot jelent. Olyan apró részletek, mint a füstölgő kémény, nyitott ablak, hatalmas kapu, házhoz vezető ösvény további információt adnak a kisgyerek pillanatnyi érzelmi világáról, amit a szülők könnyen maguktól is kikövetkezhetnek. Például egy hatalmas ház gazdag dekorációval, kitárt ablakokkal: nyitott és boldog gyerekre utal.

Ha a gyerek virágot rajzol a ház köré, az harmóniát, rendszeretet, békesség iránti igényt jelez.

Emberek és állatok a gyerekrajzokon

A gyermekek magukat és szeretteiket állatok és figurák formájában ábrázolják leginkább. A hároméves kori emberrajzok még nagyon kezdetlegesek, inkább csak pálcikaszerűek nagy körrel és négy vonalkával készített figurák, és majd csak három évvel később, tehát úgy hat évesen kezd el finomodni az emberke a rajzon.

Hét éves kortól már meglehetősen reális emberek kelnek életre a papírlapon, akik rendelkeznek minden fontos emberi tulajdonsággal - már van hajuk, szemük, szájuk, fogaik, sőt ujjaik is.

Az állatok talán meglepő módon, sok mindenről árulkodhatnak: a madarak és a halak azt fejezik ki, hogy a gyerek kiegyensúlyozottan érzi magát.

A macskák és kutyák rajzolgatása utalhat arra, hogy a kisgyerek több gyengédségre, simogatásra vágyik. A ragadozó állatok kifejezhetik a kisgyerek félelmét egy személy vagy egy helyzet iránt.

Fa a gyerekrajzokon

Ahogy az emberábrázolás, úgy a farajzok is eltérőek évről-évre. A kezdeti farajzok inkább csak "vázlatok", majd a fa alakja, ahogy a kisgyerek érik, úgy változik, teljesedik ki.

Szakértők a fa rajzok esetén először azt figyelik meg, hogy a rajzlap melyik részén található a fa: a kép felső része az intellektusé, alsó része inkább az ösztönöké, a tudatalattié. A bal oldalt a múlttal, a jobb oldalt pedig a jövővel azonosítják. Attól függően, hogy a fa hová kerül, lehet további következtetéseket levonni.

Ha például a gyerek rendszeresen a lap bal oldalra rajzol, akkor az jelezhet túlzott ragaszkodást, visszafelé tekintést. A jobb oldal a jövő felé való nyitottságot mutatja.

  • Ha a fa túlzottan kicsi a laphoz viszonyítva, akkor az önbizalomhiányra utalhat.
  • Ha a fatörzs vékony, akkor a gyerek érzékenyebb, ha a fatörzs vastag, akkor erős akaratú, magabiztos. Ha a fatörzs arányos a lombkoronával, akkor a gyerek tisztában van az értékeivel, van kellő önbizalma.
  • Ha a lombkorona túl nagy, akkor a gyerek képes túlzásokba esni, nagyokat álmodni, ha aránytalanul pici, akkor nem használja ki a képességeit.
  • Ha a lombkoronán megjelennek a gyümölcsök, akkor az jelezheti a dicséret, visszacsatolás hiányát.
  • Ha a lombkorona csupasz, akkor az a gyerek szereti az egyedüllétet, inkább befelé forduló típus.
  • Ha a fa gyökerei erősek, akkor erős jellemre, racionális gondolkodásra utal. Ha a fának nincsenek gyökerei, akkor az akár utalhat arra, hogy "elveszti a gyerek a lába alól a talajt", tehát szorongást és stabilitást él meg.
  • Ha a lombkoronát kiszínezi zölddel, és a fa törzse barna lesz, akkor az egészséges önbizalomról árulkodik.

10 dolog, amit tarts szem előtt, mielőtt gyerekrajzot "analizálsz"

Semmiképpen ne kövessük el azt a hibát, hogy a gyermekünk rajzát pszichoterapeutaként akarjuk elemezni, ezt inkább bízzuk a szakemberekre!

1. A gyerekrajzot ne önmagában tekintsd, hanem vizsgáld meg a körülményeket is. Ha a gyerek egy csupasz fát rajzol, az nem biztos, hogy magányra, befelé fordulásra utal, hanem lehet, hogy egyszerűen csak a téli fa látványa ragadta meg a gyerek képzeletét.

2. A gyerekek mindig belerajzolják magukat is a képbe. A szülőnek csupán arra az apró titokra kell rájönnie, hogy melyik motívum lehet az, amiben a gyerek önmagát fejezte ki.

3. A gyerekek mindig spontán módon rajzolnak. A kép mindig egy pillanatfelvétel az aktuális érzelemvilágáról, amellyel a körülötte lévő világról alkotott gondolatait, érzéseit rögzíti. Néha a realitást ábrázolja, máskor pedig fikciót.

4. A képet egészében tekintsd: mennyire színes, mennyire dinamikus, fellelhetők-e benne részletek, és legfőképpen, hogy milyen hatással van rád összességében.

5. Nézd meg a színhasználatot! Ha a kép színes, akkor az mindenképpen jó jel. Ne aggódjunk amiatt, ha a gyerek gazdagon használja az élénk, karakteres színeket, mint például a pirosat vagy a feketét - ez nem feltétlenül jelent rosszat. Ezt a két színt nagyon is szeretik használni a gyerekek, mert egyszerűen jól láthatóak.

6. Mekkora a rajz a rajzlap arányaihoz képest? Túl nagy, túl kicsi, középen van, vagy csak a szélén? Ezek arról adnak információt, hogy a gyerek nézőpontja szerint milyen helyet foglal el saját maga életében.

7. Az állatok fontosak. A gyerekrajzokban sokszor feltűnnek az állatok, amivel a kicsik elfojtott érzelmeiket (agresszivitás, szeretetéhség) fejezik ki, de gyakran ezzel ábrázolják a családhoz fűződő viszonyukat is.

8. Figurák a képeken. Vegyük szemügyre, hogy egyes figurák egymáshoz képest milyen kicsik vagy nagyok, egymás alatt, mellett vagy fölött helyezkednek-e el. Sokat elárul a valós viszonyokról is.

9. Ne szóljuk le a gyerek műveit! A gyerek rajza egy kicsit ő saját maga. Ha leszóljuk, becsméreljük a kisgyerek rajzait, akkor azt magára veszi, és úgy érzi, hogy őt kritizáljuk.

10. És végül, de nem utolsósorban: nem minden szörnyábrázolás és fekete festmény jelenti azt, hogy nagy baj van a gyerek lelkében! Intőjelnek azt kell tekinteni, ha ugyanazon motívum vagy részlet egy relatív hosszabb időszak alatt úja és újra visszatér, és a képek között nincs fejlődés. Ez esetben feltétlenül azonnal keressünk fel szakembert.

Forrás: Külföld
Fotók: Pinterest