Anyasági támogatás: Kinek jár? Mekkora az összege? Hogyan kell intézni?

2018 Január 08. • Szerző: ONYF

Ki jogosult az anyasági támogatásra? Kinek nem jár az anyasági támogatás? Mekkora az anyasági támogatás összege? Hogyan kell intézni a támogatást?

Anyasági támogatás minden új édesanyának jár, amennyiben a szülés utáni 6 hónapon belül benyújtod az erre vonatkozó kérelmet. Összegyűjtöttük számodra a leghasznosabb tudnivalókat a támogatásról.

Ki jogosult anyasági támogatásra?
Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született).
Anyasági támogatásra jogosult az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték.
Anyasági támogatásra jogosult a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül.

Kinek nem jár anyasági támogatás?
Nem jár anyasági támogatás, ha a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához; vagy a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

Az anyasági támogatás - a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén - megilleti a jogosultat, ha
•a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;
•a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

Mekkora az anyasági támogatás összege?
Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával.

Hogyan kell intézni?
Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása az „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza a kérelemhez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. Az igényelbíráló szerv az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely.

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani!
Forrás: onyf.hu